Monthly Archives: Tháng Chín 2010

Bài giảng về hàm số

Download ở đây

Đăng tải tại Lớp 12 | Thẻ | %(count) bình luận

Bài giảng: Điểm uốn và tiệm cận

Tải bài giảng ở đây

Đăng tải tại Lớp 12 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thông tin tuyển sinh 2009

Phong tải về cho mẹ xem nhé! Tải ở đây.

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài giảng: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Download ở đây

Đăng tải tại Lớp 11 | Thẻ | 2 phản hồi

Số 0 nổi loạn

Thưa quý vị, tôi là một số 3. Chúng tôi có đến 9 anh chị em, là các số tự nhiên từ số 1 đến số 9. Mỗi người mỗi vẻ, số 1 thích khuyên răn người khác. Số 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Toán vui | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài giảng thể tích khối đa diện

Đây là bài giảng thể tích khối đa diện cho học sinh lớp 12, các em download để tuần sau học nhé. Download ở đây

Đăng tải tại Lớp 12 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một suy luận hay!

Ta đã biết: với hai số thực phân biệt bất kỳ luôn có một số nằm giữa. Xét x = 0.9999999… là số thập phân vô hạn tuần hoàn chy kỳ 9. Một câu hỏi đăt ra là liệu có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Toán vui | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?