Category Archives: Lớp 11

Bài tập giải tích 11 ôn học kỳ 2

Tài liệu ôn kiểm tra học kỳ 2, phần giải tích 11 Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lớp 11 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tài liệu ôn tập học kỳ 1(lớp 11)

Tải ở đây

Đăng tải tại Lớp 11 | Thẻ | 4 phản hồi

Bài giảng: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Download ở đây

Đăng tải tại Lớp 11 | Thẻ | 2 phản hồi

Phương trình lượng giác cơ bản

Đây là tài liệu phần phương trình lượng giác cơ bản. Các em download về xem trước để học cho hiệu quả nhé! Có gì khó khăn cứ để lại yêu cầu trên trang này, thầy sẽ cố gắng giải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lớp 11 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ôn tập về biến đổi lượng giác lớp 10

Đây là bài giảng về biến đổi lượng giác (ôn tập cho học sinh đầu lớp 11). Các em download về xem trước để học có hiệu quả hơn nhé!

Đăng tải tại Lớp 11 | Thẻ | 16 phản hồi