Category Archives: Lớp 12

Bài tập phương trình, bất phương trình mũ – loga

Bài tập phần pt, bpt mũ và loga Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lớp 12 | Thẻ ,

Bài tập thể tích khối tròn xoay

Một số bài tập cơ bản về thể tích khối cầu, khối trụ và khối nón. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lớp 12 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tổng hợp đề thi tốt nghiệp và đại học phần HÀM SỐ và HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Tải tài liệu theo link sau: BAI TAP HAM SO TN-DH BAI TAP HINH HOC TN-DH

Đăng tải tại Lớp 12 | Thẻ | 6 phản hồi

Bài giảng về hàm số

Download ở đây

Đăng tải tại Lớp 12 | Thẻ | %(count) bình luận

Bài giảng: Điểm uốn và tiệm cận

Tải bài giảng ở đây

Đăng tải tại Lớp 12 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài giảng thể tích khối đa diện

Đây là bài giảng thể tích khối đa diện cho học sinh lớp 12, các em download để tuần sau học nhé. Download ở đây

Đăng tải tại Lớp 12 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài giảng: Cực trị của hàm số

Tải bài giảng ở đây

Đăng tải tại Lớp 12 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?