Tag Archives: p-adic

Tài liệu ôn tập môn giải tích p – adic

Đây là bài giảng môn giải tích p – adic của thầy PGS.TS Mỵ Vinh Quang. Bạn nào muốn tham khảo thì download về nhé!

Đăng tải tại giải tích p-adic | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?